Magnify

Mid Century Kaleidoscope Stripes

Cecilia Mok